Residence

12 Únor 2017
Residence
 • Vytvoření residence
  1. Jako první krok uchop motyku a levým tlačítkem klikni na zem, označíš Bod č.1
  2. Jako další krok jdi šikmo do druhého rohu a klikni na zem pravým tlačítkem, tím označíš Bod č. 2
  3. Jako další krok napiš /res select vert - tímto příkazem zadáš serveru příkaz, aby rozšířil tvoje označení na 0 až 256 bloků do výšky. Je to daleko účinnější než stavět sloupy.
  4. Jako další krok zadáš příkaz /res create NázevResidence - za NázevResidence si vymysli cokoliv, tak se totiž bude jmenovat tvoje nyní vytvořená residence, jméno ale musí být unikátní.
  5. Následně ti server napíše do chatu, zda Residence byla vytvořena. Pokud ne, napíše ti to i důvod.
  Vytvoření Sub-Residence
  Někdy se najdou hráči, co si chtějí vytvořit v Residenci Sub-Residenci. Třeba pro kamaráda ale chtějí, aby mohl ovládat pouze část residence.
  1. Stoupneš si do Residence, Sub-Residence nemůže být mimo hranice velké Residence.
  2. Vybereš body pomocí motyky.
  3. Sub-Residenci vytvoříš příkazem /res subzone NázevVelkéResidence NázevMaléResidence
  4. Server ti opět napíše do chatu, jestli se vytvoření povedlo, nebo naopak nepovedlo.
  Vlajky / Flags
  Menu pro nastavování residencí otevřeš pomocí /res set. (Musíš stát v dané residenci)
  Přes příkaz: /res set vlajka hodnota Nastavování vlajek pro jednotlivé hráče:
  1. Vyber si hráče a napiš /res pset Nick, otevře se ti menu s vlajky.
  2. Vyber si vlajku a klikni na ní podle toho jak jí chceš nastavit, já jí chci zakázat takže kliknu pravým a vlajka se nastaví na False.
  3. Přes příkaz: /res pset Nick Vlajka Hodnota
  1. move - Pohyb v residenci
  2. build - Stavění v residenci
  3. place - Pokládání bloků
  4. destroy - Níčení bloků
  5. use - Používání páček, tlačítek atd.
  6. container - Otevírání truhel, endertruhel atd.
  7. pvp - Zabíjení hráčů
  8. tp - Teleportace na resku
  9. ignite - Zapalování ohňů, trávy atd.
  10. firespread - Hoření dřeva, trávy atd.
  11. bucket - Používání kyblíků na vodu/lávu.
  12. flow - Zakáže/Povolí vodu/lávu aby tekla.
  13. lavaflow - Zakáže/Povolí lávu aby tekla.
  14. waterflow - Zakáže/Povolí vodu aby tekla.
  15. creeper - Výbuchy creeperů a jejich níčení bloků.
  16. monsters - Spawn monster (Zombie, Skeleton, Slime atd.)
  17. animals - Spawn zvířat (Ovečka, Králík, Prase atd.)
  18. subzone - Zakáže vytváření Sub-Residencí (pokud má nějaký hráč také full práva v Residenci)
  19. piston - Pohyb pistonů/pístů.
  20. diode - Povoluje/Zakazuje hráčům používat opakovače.
  21. lever - Funkčnost páček.
  22. button - Funkčnost tlačítek.
  23. door - Otevírání dvěří.
  24. table - Zakáže/Povolí crafting table.
  25. enchant - Zakáže/Povolí Enchantment Table.
  26. brew - Zakáže/Povolí vaření potionů.
  27. bed - Používání postele.
  28. cake - Papání koláče.
  29. note - Hraní na Noteblock/Jukebox
  30. trample - Zakáže/Povolí aby ti nikdo nemohl zníčit zasazené seno, mrkev atd.
  31. burn - Hoření mobů v Residenci.
  32. explode - Explose v Residenci - funguje na Creepery, Withery, Ghasty, TNT atd.
  33. fireball - Níčení pomocí vystřeleného FireBallu.
  34. animaling - Zakáže/Povolí hráčům aby mohli zabíjet zvířata v Residenci.
  35. mobkilling - Zabíjení monster.
  36. nofly - Vypne hráči při vstupu do Residence fly.
  37. vehicledestroy - Níčení minecartů/lodí.
  38. shear - Stříhání ovcí.
  39. leash - Připoutání koně pomocí lana atd.
  40. pressure- Funkčnost nášlapných desek/Pressure platů.
  41. redstone - Vypne/zapne kompletně Redstone.
  42. trade - Používání /trade.
  43. nomobs - Zakáže/Povolí kompletně spawn mobů.
  44. keepinv - Zakáže/Povolí drop inventu po smrti
  45. keepexp - Zakáže/Povolí drop expů po smrti
  46. day - Permanentní den
  47. night - Permanentní noc
  48. mobitemdrop - Dropy z mobů.
  49. mobexpdrop - Dropy expů z mobů.
  50. snowtrail - Vytváření sněhu od sněhuláka.
  51. respawn - Respawn hráče, pokud je na false hráč se respawne na spawnu.
  52. bucketfill - Naplnění kýblů.
  53. bucketempty - Vyprázdění kýblů.
  54. enderpearl - Používání enderperel.
  55. dye - Obarvování oveček.
  56. rain - Nastaví počasí na déšť
  57. riding - Pokud je na false, zakazuje ježdění na koních a ostatních zvířatech.
  58. sunny - Nastaví počasí na slunečné.
  59. beacon - Povolí/Zakáže editování majáku.
  60. chorustp - Povolí/Zakáže teleportování v residenci pomocí chorus fruitu.
  61. grow - Zakazuje/Povoluje růst rostlin v residenci.
  62. hotfloor - Zakazuje získávání poškození z magma blocků.
  Příkazy

  Vytváření residencí

  • /res select chunk - Vybere aktuální chunk kde se nacházíš.
  • /res select expand číslo - Rozšíří výběr Residence o daný počet bloků na stranu na kterou se koukáš.
  • /res select size - Zobrazí pomocí efektů, jak velkou část máš vybranou.
  • /res select shift číslo - Opak příkazu expand, zmenšení výběru Residence podle strany na kterou koukáš.
  • /res select vert - Vybere od 0 do 256 bloků oblast.

  Správa residence

  • /res create Název - Vytvoří Residenci s jménem Název.
  • /res remove Název - Smaže Residenci (musíš jí vlastnit).
  • /res removeall - Smaže všechny tvoje Residence.
  • /res subzone Název - Vytvřoří Sub-Residenci

  Ostatní příkazy

  1. /res default Název - Nastaví defaultní hodnoty v Residenci.
  2. /res give Název Nick - Daruješ Residenci.
  3. /res message Název ender/leave Zpráva - Nastaví zprávu při příchodu/odchodu v Residenci.
  4. /res message Název remove enter/leave - Odebere zprávy.
  5. /res tp Název - Teleport na Residenci.
  6. /res tpset - Nastaví teleport v Residenci.
  7. /res unstuck - Portne tě mimo území Residence (tam kde končí)
_MrBlade, MrMikeCZE a JacobSK_ dali Like.
Craftmania © 2015 - 2017, All Rights Reserved
Created with by Jacob Hill