Pravidla serveru

Příspěvek napsal uživatel MrWakeCZ, 16 Říjen 2015.

Status:
Uzamčeno, nelze přidávat odpovědi.
 1. #1 MrWakeCZ, 16 Říjen 2015
  Naposledy změněno: 18 Říjen 2016
  Všeobecná pravidla
  1. Hráč registrovaný na serverech CraftMania.cz souhlasí s tím, že vše co poskytne, nahraje, napíše, daruje není nijak právně vymahatelné.
  2. Hráč je povinen respektovat osoby spravující server.
  3. Je zakázáno lhát adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru.
  4. Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém.
  5. Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, komunismus a jiné hnutí. Při rasistickém útoku na jinou osobu či menšinu bude kontaktována Policie ČR či Policie SK která zahájí trestní řízení dle paragrafu (zákon č.1/1993 Sb.) Více na Ústava České Republiky nebo Ústava Slovenské Republiky.
  6. Je přísně zakázáno jakékoliv používání Hacků, Cheatů a využívání bugů (chyb ve hře).
  7. Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT. Toto pravidlo platí i na vlastní skin a to pouze schválený vedením serveru.
  8. PvP je povoleno na všech serverech. Tzn. hráč odpovídá za svoje věci v inventáři, které ztratí na PvP oblastech.
  9. Nestěžujte si na lagy, restarty, pády serveru. Admini se snaží, aby byly minimální a předešlo se rollbackům. Pamatujte, že hra je stále ve vývoji a často se objevují různé problémy. Vaše stížnosti nikomu a ničemu nepomůžou.
  10. Je zakázáno jakékoliv obcházení trestu. Změna IP adresy za účelem dostat se na server bude mít za následek ještě horší tresty.
  11. Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů.
  12. Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, goldy, skily apod. Pozn. Vyjimka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán.
  13. Hráč má právo hrát zdarma, pokud neporušuje pravidla serveru, nebo zákony ČR, popřípadě Ústavu ČR či SK. V případě, porušení zákonů ČR či SK, nebo ústavy ČR či SK bude vykázán ze serveru a jeho čin bude předán příslušným státním orgánům.
  14. Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu či vlastní názor někoho jiného.
  15. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen ban stejně jako hráči, který pravidla porušil.
  16. Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování výše uváděných pravidel bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je ip adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.
  17. Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
  19. Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
  20. Všechny postavy uložené na serverech jsou majetkem CraftMania.cz a jejich existence, zachování při porušení pravidel ani jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné.
  21. Pokuď hráč podává stížnost na člena z AT je povinen předložit přesné důkazy - fotografie, datumy, výpisy.
  22. V případě zjištění, že hráč projevuje známky demence bude jeho chování zastaveno podle dostupných banovacích kategorií.
  23. Server neručí za ztracené věci umístěné v Item Framu (Rámeček), to stejné platí i pro Armor Stand. Důvodem je, že se tyto věci se chovají jako Entity nebo-li mobové.
  24. Hráč nesmí mít nastavený Nacistický skin tj. hákový kříž, Hitler.
  25. Neviditelnost v PVP je zakázána! (Survival, Skyblock, Prison)
  26. Spawn-kill je přísně zakázaný.
  27. Hráči s dynamickou IP, tedy proměnlivou mohou mít problémy při připojování na server. Tj. že mohou mít nečekaný ban, ip ban, nebo dokonce neuvidí server v MC. Pokud se chce hráč zbavit těchto problémů, musí si změnit IP na statickou u poskytovatele internetu nebo si jí ručně změnit/nastavit.
  28. Hráč nesmí vlastnit více jak 64 kusů klíčů. V případě porušení, se bez udání důvodu mohou smazat všechny.
  29. Pokud hráč vlastní VIP, žádné vyjímky na bany/mute/kick/warn se nedělají. Každý musí být potrestaný, za to co provedl.
  30. Je přísně zakázáno používat jakýkoliv cheatlauncher, př. Huzuni, Metro, Wurst, Wolfram aj. Pokud se hráč s daným launcherem připojí, automaticky souhlasí s tím, že dostane neprodleně po zjištění ban. Daný ban má pak stejnou váhu jako kdyby byl hráč chycený při používání cheatů.
  31. Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv sprosté slovo.
  32. Hráč nesmí vlastnit žádný OP item - tedy blok/item, který má nepovolené (všechny) enchanty, nebo potiony k trollingu a jiné věci, které nejsou normální. V případě vlastnění dostane ban hráč na 1-3 dny podle toho kolik vlastní dané věci. Může se také stát, že pozemek/ostrov/residenci vedení serveru smaže, bez udání důvodu.
  33. Jakákoliv podaná stížnost na AT nebo hráče, nesmí obsahovat důkazy starší než 14 dní. Pokud je důkaz starší, jedná se o neplatný důkaz.
  34. Pokud hráč používá double-click a jiné klikací metody, automaticky souhlasí s tím, že může mít problém na serveru s Anticheatem a bude často nahlašovaný za cheaty.
  35. Odpojování v PvP (Combat) tedy /warp pvp je zakázáno. Tzn. že se hráč nesmí odpojit při boji, pokud se tak stane bude potrestán banem na 1 den.


  Všeobecná pravidla pro vedení serveru
  36. Vedení serveru nesmí za žádných okolnostností povyšovat nebo porušovat zde uvedená pravidla.
  37. Admini nemají v povinnosti překládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, jaily) hráčům.
  38. Vedení serveru se za žádných okolností nesmí zúčastnit PVP bojů na /warp pvp!
  39. Vedení serveru nesmí vlastnit vlastní obchod s itemy, a narušovat tak ekonomiku serveru.
  40. Člen vedení serveru musí vlastnit originální Minecraft účet.
  41. Vedení serveru nesmí banovat v lobby serverech. Tato neplatí pouze pokuď hráč bude dělat reklamu, nebo spamovat či nadávat.
  42. Člen vedení serveru nesmí vlastnit žádný větší server nad 5 slotů nebo být v AT na jiném serveru. V případě porušení je daný člen neprodleně vyhozen z AT.
  43. Je přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí, či jiné narušování ekonomiky.
  44. Je přísně zakázán jakýkoliv typ trollingu na hráče jak na serverech CM, tak na jiných CZ/SK serverech.
  45. Vedení serveru nesmí zabanovat hráče na základě kicku Helpera (př. cheaty), pokud není kick podložený důkazy o daném problému.
  46. Pokud se člen vedení serveru začne hádat na serveru bude náležitě potrestán. Pokud založí hádku bude neprodleně vyhozen, pokud vstoupí do hádky budou mu odebrány práva na 14 dní.
  47. Majitel si může od člena vyžádat kdykoliv důkazy o banu/mute/kicku. V případě nedoložení se uděluje trest - 1x mute = 2 body, 1x ban = 3 body, 1x kick = 1 bod. Tato podmínka platí pouze pro AT, které není na serveru víc jak 30 dní.

  Herní učet
  48. Originální hráči mají AutoLogin tzn. automaticky je to přihlásí a jejich účet je automaticky chráněn proti ukradení ze strany warez hráčů. Warez hráči nemají AutoLogin.
  49. Pokuď Warez hráč, ztratí či zapomene heslo od herního účtu, stává se herní účet neplatným a nevratným za žádných okolností.
  50. Server nenese zodpovědnost za neoprávněnou změnu hesla ze strany hráče, tím pádem se účet stává nevratným a neplatným.
  51. Pokud si originální hráč bude měnit nick, za účelem okrádání warez hráčů, bude mu udělen nejvyšší trest.
  52. V případě, že hráč požádá o přesun práv z warez na originální účet. Je povinen doložit důkaz, že vlastní originální účet https://account.mojang.com/ Daný hráč také nesmí mít aktivní ban/ipban.
  53. Pokud si originální hráč změní nick ze strany Mojangu, dle pravidel si může požádat o přesun VIP kolikrát chce.
  54. Pokud hráč chce převést VIP na nový učet, musí prokázat jeho vlastnictví. Převést se dá pouze VIP!
  55. V případě prokázání Multi-Account tj. Multi-účet bude hráči udělen IP ban. Za multi-učet je bráno hraní na dvou postavách - př. AFK trapka, dva účty hrající jednu hru na MiniGames (pokud jeden stojí a druhý hraje, pokud oba hrají nejedná se o porušení!). Za multi-učet není bráno dočasné připojení jedné osoby v rámci výměny itemů/peněz na jinou postavu.
  56. Pokud hráč dosáhne limitu pro ban/mute a požádá o převod účtu, všechny jeho tresty z minulého nicku se mu převádí na nový nick.

  Chat
  57. Je přísně zakázáno spamování do chatu stejnými zprávami či urážkami.
  58. Je zakázané jakékoliv šíření porna, IP adres či rasistických webových stránek.
  59. Reklama je brána jako uvedení IP adresy nebo webu a né názvu serveru.
  60. Je zakázáno psát na téma DDoS nebo DoS, v případě porušení může být udělen trvalý IP Ban.
  61. V případě, že hráč po opakovaném trestu spamovat v chatu na téma "Seznamka" nebo jiné sexuální narážky, bude mu s dohledem majitele serveru smazán pozemek.
  62. V připadě, že hráč nadává platí udělený trest podle počtu napsaných sprostých slov. Pokud ale slovo obsahuje *, není považováno jako sprosté slovo, pokud ale hráč opakovaně používá sprostá slova s ** může mu být i přes to uděleno mute.

  Eventy
  63. V případě, že server bude konat jakýkoliv Event, pro celý server (BedWars turnaj, Annihilation turnaj, SkyWars turnaj). Na event musí dohlížet nejméně 3 osoby z AT.
  64. V případě, že hráč pořádá event pro hráče, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít, v případě porušení bude udělen trvalý ban. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu, být utlačován do zdi atd.
  65. Předchozí pravidlo platí i pro Vedení serveru.

  Stavby
  66. Griefing je kompletně zakázán vyjímky Vanilla serveru, který neobsahuje žádný plugin na ochranu. Frakce mají také vyjímku, jelikož se jedná o dobývání frakcí. Za griefing je považován jakýkoliv druh níčení stavby, která danému hráči nepatří. Grifing je také níčení krajiny okolo residence/ostrova/pozemku v rámci 20 bloků od residence/ostrova/pozemku.
  67. Usmrcení hráče na PVP oblasti je beztrestné.
  68. Za usmrcení hráče v Residenci s povoleným PVP server neodpovídá.
  69. Za usmrcení hráče v NO-PVP (Cheaty atd.) bude přidělen trest IP BAN.
  70. Počet spawnerů 60 je limitován na konkrétní region, který vlastní hráč. Tzn., že 1 hráč smí mít libovolně na svém ostrově jakkoliv rozmístěných 60 spawnerů. Pro servery s Residencí je počet spawnerů počítán v rámci všech residencí, které vlastní hráč. Pro servery s Frakcemi, je počet sprawnerů počítán v rámci všech zabraných území té frakce. Pokuď hráč má na svém ostrově/residenci/frakci přidané hráče, limit se nijak nenavyšuje, jelikož daný region podlehá vlastnictví jednomu hráči.
  71. V případě porušení pravidla o spawnerech, hráč ztrácí jakoukoliv náhradu za zničené spawnery, pozemek, itemy aj.
  72. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem rozlévaní vody či lávy po po mapě serveru, platí i na hráče.
  73. Je zakázané vytvářet nadzemní trapky mohutných rozměrů.
  74. AFK trapka je přísně zakázaná (stojíte u trapky a sbíráte věci, ale nejste u pc). V případě porušení bude udělen ban na 3 dny.
  75. Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server.
  76. Je přísně zakázáno chování/spawnutí více jak 100 mobů na jednom místě!
  77. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem, ať už využití bugů, griefovat server stavby.
  78. Je jakýmkoliv způsobem zakázáno níčení, griefování, rozlévání či jiných věcí na server stavbách př. spawn, hry atd.
  79. Residence musí být minimálně od sebe vzdálené 10 bloků (neplatí pokuď oba majitelé residencí souhlasí s blízkým propojením). Pokuď toto nebude dodrženo a hráč, který má Residenci vytvořenou dříve než druhá, má nárok si vyžádat blízkou residenci smazat.
  80. Pokud hráč dá povolení hráči na pozemku/ostrově/residenci, kterého nezná a ten mu to tam zníčí. Nese za škody plnou zodpovědnost majitel dané stavby, a dané itemy/bloky jsou bez náhrady, jelikož majitel té stavby souhlasil s tím, že tam může stavět/pokládat/níčit.

  Nákup VIP přes SMS
  81. Při odeslání SMS souhlasíte s zde uvedenými pravidly a obchodními podmínkami.
  82. Jakákoliv odeslaná SMS na VIP není vratná, tzn. nelze vrátit peníze!
  83. Při špatně odeslané SMS server nenese zodpovědnost. Zkontroluj si proto pečlivě text a číslo SMS.
  84. VIP je nepřenosné. Nelze tedy vyžadovat přenos VIP na jiný nick, či dokonce jiný server.
  85. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.
  86. Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.
  87. Jestliže bude VIP hráč sdílet reklamu na cizí server může dostat jeden z následujících trestů - dočasný ban, odebrání VIP, permanentní ban.
  88. V případě, že hráči nebude doručeno VIP, je povinen oznámit to vedení serveru v sekci "Problémy s VIP SMS". Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na SMS. Platnost je 15 dní.

  Nákup VIP přes PayPal, PaySafeCard atd.
  89. V případě nákupu přes Store serveru, hráč automaticky souhlasí s uvedením osobních údají společnostem Paymentwall a PayPal.
  90. Pro nákup přes Store platí stejná pravidla jako pro nákup přes SMS.
  91. V přídě, že si hráč nakoupí VIP a nebude mu doručeno na serveru, je povinen to oznámit vedení serveru na forum.
  92. V případě, že hráč požádá o chargeback/refund bude mu zamítnut.

  MiniGames
  93. V případě, že hráč píše ve hře DrawIt, porušuje tak pravidla hry a může mu být udělen ban na dobu 24h. Toto neplatí pouze v případě, pokud zadanou věc nakreslí a poté napíše.
  94. V případě, že hráč staví sprosté stavby na BuildBattle bude mu udělen ban na 24h.
  95. Teamování v team minihrach jako jsou Annihilation, BedWars, SkyWars je zakázáno.
  96. Je zakázán jakýkoliv druh napovídání ve hře ostatním teamům.
  97. Je přísně zakázáno podkopávat nebo jinak kazit hru vlastnímu teamu.

  TeamSpeak Server
  98. Hráč je povinen respektovat a poslouchat osoby pověření, připojené na TS serveru.
  99. Je přísně zakázáno jakékoliv šířené porna, cizích serverů, či rasistických stránek.
  100. Jakékoliv obcházení banu bude řízeno podle Všeobecných pravidel
  101. Hráč se nesmí vydávat za osoby pověřené vedením serveru.
  102. Hráč nesmí křičet do mikrofonu aby ostatní hráči neohluchli.
  103. Kompletní pravidla pro TeamSpeak jsou uvedeny na TeamSpeak serveru: ts.craftmania.cz

  Forum
  104. Je přísně zakázán jakýkoliv spam příspěvků, nadávek, či jiných buzerací na forum serveru.
  105. (1) Nesmyslná témata, (2) příspěvky nesouvisející s tématem a (3) příspěvky, které neposunou průběh tématu k jakémukoliv dalšímu bodu jsou zakázány. Toto vše spadá do kategorie Post hunting.
  Žádný z těchto tří bodů neplatí v sekci "Off-Topic". Bod (3) platí pouze pro sekci "Stížnosti na vedení serveru".​
  106. Pokud jedinec bude urážet jakéhokoliv uživatele fóra, má vedení povinnost daného jedince potrestat odebráním přístupu na fórum.
  Délka se odvíjí od jedincova chování i jestli to bylo jeho první, či několikáté porušení pravidel.​
  107. Při obcházení uděleného trestu bude vaší IP odebrán přístup na fórum.
  108. Za obcházení uděleného trestu se nepočítá, pokud si daný hráč vytvořil nový účet poté co byl uložen trest, za účelem podat obhajobu a prokázat tak svojí nevinu. (4) I pokud hráč neuspěje, nebere se toto chování jako obcházení uděleného trestu.
  Bod (4) neplatí, pokud je obhajoba tzv. troll, či je očividně jasné, že jedinci byl trest dán spravedlivě. Posoudí Majitel serveru, Hlavní Admin popř. Moderátor fóra. Pokud daný hráč přispěje na jiné téma než to, které sám vytvořil, či jeho téma, které vytvořil, nemá nic společného s jeho obhajobou, je jeho chování považováno jako obcházení uděleného trestu a bude s ním dále zacházeno podle pravidla 108.​
  109. V případě že hráč podává stížnost na vedení serveru je povinen předložit všechny dostupné důkazy (fotografie, videa, zprávy atd.), jestliže tak neučiní vedení serveru může stížnost zamítnout či smazat bez udání důvodů.
  110. Při podání stížnosti na hráče platí stejná pravidla jako při podání stížnosti na vedení serveru.
  111. Hráč je povinen respektovat osoby pověřené vedením fóra.
  A) Nerespektování osob pověřené vedením (dále jen pověřené osoby) nenastává když:
  1.Hráč nevyvolal konflikt mezi pověřenou osobou a hráčem samotným.​
  B) Nastává v případě:
  1.Hráč pověřenou osobu zesměšňuje.
  2.Hráč pověřenou osobu slovně napadá.
  3.Hráč pověřenou osobu ignoruje a nereaguje na výzvy, které mohou s touto problematikou nastat.​
  Pokud se hráč právně nachází v pravidle 111/1 A. a byl potrestán, je povinností vedení tuto chybu napravit. Taktéž se pověřená osoba, která se dopustila tohoto omylu je, je povinna hráči omluvit a také podat osobě s funkcí Majitel/Hl.Admin/Moderátor fóra rozumné vysvětlení, proč se dopustila daného omylu. Moderátor fóra má pak povinnost zabránit dalším chybám tohoto typu u dané pověřené osoby. Pokud se hráč právně nachází v pravidle 111/1 B , je povinností vedení daného hráče potrestat, bez jakékoliv výjimky.​
  112. Hráč nesmí spamovat "lajky"/hodnocením ostatní hráče a členy vedení.

  Forum (Vedení)
  113. Vedení serveru se na fóru nedostane do konfliktu s žádným jiným uživatelem.
  114. Vedení serveru musí dále dodržovat všechna výše uvedená pravidla pro hráče.

  YouTube
  115. CraftMania.cz nepodporuje YouTubery. Nelze si tedy vyžadovat práva na hodnost YouTuber.
  116. Kdokoliv může natáčet na serveru, pokud ale neporušuje výše uvedená pravidla.
  117. V případě natáčení na serveru a následnému nahrání na YouTube, je povinností nahrávajícího dát do popisku správnou IP serveru - play.craftmania.cz

  PlugDJ
  118. Pokud hráč bude nadávat v chatu, bude mu přidělen trest až na 1h.
  119. Pokud hráč opakovaně pouští "sračky", může mu být udělen ban na trvalo do místnosti.
  120. Pro chat platí stejná pravidla jako na serveru, tedy výše uvedené.

  Frakce
  121. Pokud se vedení serveru hraje aktivně na serveru Frakce (Factions) a má tam vlastní frakci nebo se v nějaké nachází, musí dodržovat následující pravidla. Při použití příkazu /tp z jakéholiv důvodu, nesmí na danou frakci zaútočit po následujích 5 dní a ani s ní jinak manipulovat, jakýkoliv krok proti dané frakci je proti pravidlům. Avšak vedení serveru smí dle celkových pravidel serverů průběžně kontrolovat hráče s vanishem a /tp.

  Všechna zde uvedená pravidla platí od 2.10.2016 00:00
   
  • Like x 84
  • Souhlas x 41
  • Užitečné x 18
  • Nesouhlasím x 8
  • Hype! x 8
  • Sušenka x 6
  • Přátelské x 5
  • Kreativní x 5
  • Dislike x 4
  • Dortík x 4
  • Vítěz x 3
  • Legrační x 3
  • Face Palm x 2
  • List
Status:
Uzamčeno, nelze přidávat odpovědi.
Craftmania © 2015 - 2017, All Rights Reserved
Created with by Jacob Hill