Ovládnutí A - Teamu - Kapitola XLI. - Bitka o Cornwall, časť prvá

Příspěvek napsal uživatel Horzičkaaa :3, 15 Duben 2018.

Status:
Uzamčeno, nelze přidávat odpovědi.
 1. Predchádzajúca kapitola
  Nakoľko je možné, že si príbeh týmto neočakávaným pokračovaním nájde nových čitateľov (o čom síce pochybujem, lebo sa asi nikomu nechce čítať dalších 40 kapitôl random storky, ale náhody sa stávajú), pripomínam, že sa v ňom vyskytujú čiastočne vycenzúrované nadávky. Len tak, pre tie citlivejšie dušičky. (neviem či také aj existujú, ale nevadí)
  KAPITOLA XLI.
  Bitka o Cornwall, časť prvá
  A o niekoľko dní neskôr, v noci, keď sa nebo nad Cornwallom zahalilo do temnoty, sa figúra odetá v dlhom plášti čiernom ako noc vzďaľovala od mestských hradieb. V ruke držala palicu s kryštáľom na konci a cválala na koni, ktorého skutočnú podobu prekrývala ilúzia... nebolo však pochýb o tom, že tým koňom je Zlý sen.
  "Chceme od teba len jednu explóziu, Harvan. Len jednu magickú explóziu." potichu vysvetľovala postava v brnení. "Fajn." odvetil Harvan a začal odriekať kúzlo. Okolo kryštálu na konci palice mu vírila mágia a nakoniec, keď dohovoril kúzlo, udrel palicou o zem...
  A magická veža explodovala. Ohlušujúca explózia zatriasla mestom a Menclík sa strhol. Užíval si zaslúženého spánku - už niekoľko nocí za sebou strávil nad nákresmi Interovho Tigra - a nečakal že ho niečo zobudí tak skoro. "Čo zas ktorý sku***syn stvára?!" zavrčal a pokúšal sa použiť trochu sily z mestského magického jadra na zapálenie lampáša. 'Počkať, prečo to nejde? Ak sa... ach, do prdele!' zdesene rozmýšľal Menclík a rozbehol sa ku oknu svojej izby s perfektným výhľadom na mesto. Všetky zo signálnych kryštálov boli mimo provoz a Menclík sa pozrel na miesto kde očakával siluetu veže. "Ale nie... ALE NIE!" zreval. Tušil že jadro nemohlo explodovať samé od seba - muselo byť sabotované.
  Cornwallom sa rozozneli rohy volajúce vojakov do zbrane a Menclík sa narýchlo obliekal. Rýchlo si zapínal remienky na brnení, vedel že každá sekunda je vzácna. Skočil do čižiem, schmatol svetelný meč s helmou a vyrútil sa z izby.
  Tisícky vojakov sa pohýnali smerom na Cornwall, všetci vlajkonoši hrdo nesúci bojové štandardy mesta, a na námestí sa zhromaždili oddiely prítomné v meste. Menclík nasledovaný svojou gardou vyšiel z pevnosti a po krátkej porade s generálmi rozdal rozkazy.
  Momentálne netrpezlivý a tiež mierne nervózny vládca Cornwallu si osedlal svojho hippogryfa, exotické jazdecké zviera s predkom orla a zadkom koňa, a vyviedol ho na dvor stajní pevnosti. Nasadol naň a popchol ho do vzduchu hlasným "Hijé, Sirus!". Gryf letel rýchlo a plášť jeho jazdca vial vo vetre, zatiaľ čo Menclík hľadal útočníkov a snažil sa spomenúť si na názvoslovie oddielov používané mimo Cornwallu.
  Vo vzduchu sa zhmotnil zvitok v drevenom puzdre a spadol spiacemu Wakovi na hlavu. S hlasným "Au!" sa zobudil a potom si všimol puzdro so zvitkom. Otvoril ho, vybral zvitok a po letmom pohľade na cornwallskú pečať ju prelomil.
  "Tam sú." zavrčal. "Tam sú tí skurv***ni." Sirus plachtil vzduchom a Menclík počítal. 'Jedna légia, dve, tri... Šesť... DVANÁSŤ? No do prdele... Potom obliehacie stroje... Hmm. Popravčie čaty... Milé od nich... A nakoniec... Čarodeji. No k*rva.' Menclík zvrtol Sirusa a leteli späť do Cornwallu.
  "Wake, som rád že si list našiel tak rýchlo." prihovoril sa Wakovi mierne rozmazaný obrázok Menclíka. "Viem že ste neďaleko Cornwallu a ja potrebujem vašu pomoc."
  Menclík zosadol zo Sirusa a podávajúc oťaže jednému zo svojich gardistov vbehol do veliteľského stanu. Prehľadal kôpku papierov, zvitkov a hlásení, až nakoniec našiel čo hľadal. Schmatol magický pergamen, rozvinul ho a po krátkom kúzle začal hovoriť.
  "Nemŕtva armáda sa zhromažďuje okolo Cornwallu a vyradili mestské magické jadro. Prosím, príďte do stredu mesta - nemŕtvi útočia z opačnej strany ako sa nachádzate vy - čo najrýchlejšie, aj malá pomoc môže zvrátiť situáciu v náš prospech... Ozaj, v pivnici domu kde sa práve nachádzate je uložených niekoľko vecí ktoré by vám mohli padnúť vhod. Pobaľte si čokoľvek použiteľné." Menclík na obrázku sarkasticky zasalutoval. "Veľa šťastia."
  Wake zatrúbil na svoj roh, prebúdzajúc tak všetkých okolo, a rýchlo si začal baliť veci. "Čo sa deje?" zazíval Trewish a Wake mu hodil Menclíkov zvitok. Zatiaľ čo sa ostatní zhŕkli okolo a pozerali správu, Wake rýchlo sedlal Nomangra a Horzka (ktorá vstala už predtým ale nikto si nevšimol že bola hore) šla pohľadať veci o ktorých sa Menclík zmienil.
  "Poďte sem, je tu hotová zbrojnica!" zvolala Horzka na ostatných členov ich družiny, a zatiaľ čo si dopĺňali muníciu, Crocy našiel masku cornwallského portálového mága. "Fialka?" zavolal na mladú portálovú čarodejku dopĺňajúcu si zásoby šípok do kuše. "Nože, skús si to." podal jej masku a vysvetlil jej ako sa nasadzuje. "A čo teraz? Veľa toho nevidím." posťažovala sa Fialka, ktorá toho cez malé priezory skutočne nevidela zrovna veľa. "Choď hore, zožeň si zrkadlo a pozri sa doň v endforme. Myslím že pochopíš jej účel veľmi rýchlo."
  Horzka si balila veci do Corvidianiných sedlových brašien a ostatní robili to isté. Corvidiana netrpezlivo drobčila na mieste až ju Horzka zahriakla. 'Prestaň. Ak si si ešte nevšimla že sa ťa snažím osedlať tak...' 'Chápem, prepáč... Jednoducho som nervózna.' Horzke sa podarilo dotiahnuť podbrušník a prehodiť Corvidiane cez chrbát sedlové brašny, na čo sa pustila do ich zapínania. Utiahla posledný z remeňov a vyliezla do sedla, berúc do ruky Corvidianine oťaže. Zvrtla kobylu a pobrala sa ku ostatným.
  Cestou míňali najrozličnejšie vybavenie zanechané nemŕtvymi na už zabraných pozíciach, od nábojov do balíst cez sedlá určené pre Zlé sny až po slimáka vo vedre (nikto nechápal načo ho tom nemŕtvi majú... nie že by to niekoho zaujímalo, samozrejme).
  Wakova družina cválala jednou z uličiek medzi prázdnymi domami na hradskú, kde sa im naskytol pohľad na predohru udalosti, ktorá sa do dejín zapísala ako Obliehanie Cornwallu a príbehy o nej neboli preživšími nazývané inak než Cornwallský masaker.
  Ulice mesta boli zmáčané krvou vojakov i obyvateľov a Wakova družina len mlčky kráčala po ceste. "Vyzerá to že boj sa presunul inam." ozvala sa Skikis. "Pravdepodobne sú na niektorom z námestí." odvetil Wake a zrazu z jednej z bočných uličiek vybehol člen Menclíkovej gardy. "Menclík ma poslal za vami, mám vás doviesť na bojisko a zároveň vám ďakuje za rýchly príchod." povedal zadýchaný gardista a Horzka v ňom spoznala toho mladšieho gardistu z HMS Dark Knight... Zjavne bol povýšený. "Ako sa voláš?" opýtal sa ho Crocy a Horzka sa zadivila - nestávalo sa že by práve Crocy hľadal nových kamarátov. "Matikoz, k službám." zasalutoval gardista. "Ukážeš nám cestu na bojište?" opýtal sa ho Wake. "Poďte za mnou."
  Cornwallské jednotky vedené Menclíkom a jeho generálmi kosili nemŕtvych ako steblá trávy, avšak ich prúd sa nezastavoval. Šíky nemŕtvych zdanlivo nemali konca a vojaci - hoci ich bolo také množstvo, že by zničili armádu ktoréhokoľvek iného mesta bez veľkých strát - si s nimi tiež nevedeli rady.
  Wake sa rozháňal Guardianom a podpaľoval nemŕtvych magickým ohňom (v čom mu naradostene pomáhal Nomangr), ale tento raz na to taktika boja s chimérou nezaberala - za jedného nemŕtveho tam nastúpili hneď traja.
  Shija mlátila kladivom nemŕtvych okolo seba, ale začínala vážne pochybovať o tom ako dlho ešte vydrží. "[Consecration]!" zrevala a zem okolo nej zažiarila nazlato... a hneď na to tam za padlých nemŕtvych nastúpili ďalší.
  Mercy sa rozháňal mečom v širokých oblúkoch, likvidujúc nemŕtvych. Používal znamenia jedno za druhým, avšak aj on sa postupne unavoval a netušil ako dlho to vydrží, nakoľko už stihol vypiť dvojo Lastovičiek a z tretej by sa mohol alebo opiť alebo rovno priotráviť. Zahvízdal na Dogea, na svojho odvážneho psa ktorý o pár desiatok metrov ďalej trhal nemŕtvych na kusy a ten ku nemu okamžite pribehol, raziac si cestu cez oceán nemŕtvych. Mercy vyliezol do sedla a pokračoval v boji z Dogeovho chrbta.
  "Oheň na tri-dva-jedna-TERAZ!" zreval jeden z Menclíkových generálov a hneď na to sa nebo sfarbilo na oranžovo. Salva niekoľkých tisícok horiacich šípov sa zniesla dole na nemŕtvych a to isté sa zopakovalo ešte dvakrát, až bolo bojisko pokryté horiacimi šípmi a mŕtvolami nemŕtvych. „Vyčistite to!“ zvolal generál a bojisko zasypali šípy ktoré vzápätí vybuchli a vyčistili ho od tiel nemŕtvych.
  "Majú tam portály!" zvolala Shija. "S tými si poradím." zavrčal Crocy. "Horzka, zvezieš ma?" "Sadaj." odvetila Horzka a pomohla Crocymu na Corvidianin chrbát. Horsagonka sa mocným mávnutím krídel vzniesla do vzduchu a letela ponad Cornwall až ku portálovým mágom.
  Cornwallskí čarodeji sa činili, vyhadzovali do vzduchu celé jednotky nemŕtvych, ale proti tempu ktorým padlých nahrádzali ďalší nemali šancu ani oni. Nad hlavami nemŕtvej armády sa však začala črtať predzvesť ohnivej búrky, kúzla s notoricky nespoľahlivou náturou ale za to veľkým deštruktívnym potenciálom. Cornwallčania boli odhodlaní prežiť za akúkoľvek cenu, a ich vládca bol toho živým dôkazom.
  "Amatéri." zavrčal Crocy. "Aj nováčik vie že najlepšie je portál ukotviť... Taká veľká armáda a nemá nič na ukotvenie portálu? Žiadny kúsok obsidiánu, redstonu, ba ani diamant? ...Horzka, zlož ma tam dole." "Dole? Však to je istá samovražda!" namietla Horzka. "Kdeže, preskúšal som portály. Stojím proti skutočným amatérom, nemám sa čoho báť."

  ako je ku*va možné že príbeh ešte nemá fanart? no taaaak :emoji_expressionless:

  DVADSIATA časť pokračovania Interovho príbehu! it's a battle, ya- wait a second... dúfam že ste si nevšimli kam týmto nudným začiatkom mierim, pretože by určite bolo... zlé...? pokiaľ by som... hmm... to ešte neprezradím :emoji_smiley:  píšte koho by ste chceli ako siedmy z popisov - ku nasledujúcej kapitole :emoji_smiley: môže to byť ktokoľvek z označených (okrem Waka, toho si šetrím na poslednú kapitolu) (a tiež nie Skikis, Horzku, Intera, Mercyho alebo Trewisha, tí tu už boli) pre túto kapitolu tu nie je nikto :emoji_expressionless:

  Prepáčte za prípadné hrubky, chyby alebo preklepy, píšem to prevažne po nociach a na mobile :emoji_smiley: (verte či nie, ale v noci mám najviac inšpirácie)

  Ak ste prečítali celú kapitolu, prečítali ste presne 1352 slov zložených z približne 11404 písmen :emoji_slight_smile: (v porovnaní s minulou kapitolou: menej slov ale viac písmen :emoji_smiley:)

  Vystupovali: (väčšina bola iba letmo zmienená alebo nebola zmienená vôbec, ale boli tam) (ak chcete aby som vás neoznačovala alebo označovala aj ked nie ste v príbehu, napíšte mi :emoji_smiley:)
  @MrRiox
  @Croccy44
  @Princcraft
  @Fialka♡
  @WarcoldCZ
  @Brancesko
  @Trewish
  @Radiko
  @ShijaskaCZ
  @MercyCZ
  @Skikis
  @Inter
  @Menclik12
  @Harvan
  Waka označovať nebudem z dôvodov ktoré všetci dobre chápeme :emoji_smiley: (alias: nechcem ho otravovať)

  Tak, to je na dnes všetko. Další diel výjde... za dobu neurčitú, i guess :emoji_smiley: Sé onr sverdjar sitja hvass,
  Horzka, Dračí Jazdec a Majster Asasín (a tiež veľký retard a prokrastinátor)
   
  • Like Like x 2
  • Přátelské Přátelské x 2
  • List
 2. Velmi pěkné udělej další!
   
 3. Má... ale jsou to jen náčrty mečů :v
   
 4. Tak mám 2možnosti.Bud celou noc to budu číst,nebo se v*seru na Psa a jdu ted...
   
 5. mam otazku :emoji_smiley:
  Jak jse jmenuje stranka kde se pišou pribehy :emoji_smiley:
   
 6. #6 Menclik12, 16 Duben 2018
  Naposledy změněno: 16 Duben 2018
  RIP Věž čarodějů, 2015-2018
  [​IMG]
  Akorát má Cornwall menší problém, pokud explodovalo jádro věže, tak to nejspíš zabilo čaroděje uvnitř věže a většinu čarodějů v akademii, takže v bitvě budou chybět podpůrné jednotky válečných čarodějů...
   
 7. ty máš problém se všemi příběhy, nikdo tě to číst nenutí :emoji_blush:
   
 8. 88mm KwK 36 pomůže
   
 9. díky :emoji_smiley:

  sem s nimi

  ja ťa nenútim čítať to vôbec :emoji_smiley:DDDDD

  myslíš wattpad? :emoji_smiley: už sa ma viacero ľudí pýtalo či to nedám aj tam, ale nemyslím si že to tam patrí :emoji_smiley: (do mora úchylných fanfikcí, gramatických chýb a čohosi označovaného ako romantika)

  :emoji_smiley:DDDDDDD  not really, nebola to až taká veľká explózia, len... uhh... zvyšky mágie ktoré nezmizli pri explózii popremieňali zopár čarodejov na náhodné veci :emoji_smiley:

  lul :emoji_smiley:DDDDD potichu si spomenie ako má v pláne bitku zakončiť indeed, it will help, but... :>
   
 10. Bohužel 88mm KwK 36 neumí udělat ochranný štít kolem vojáků a pomocí magie uzdravit lehčí zranění. Ale zase by mohl se zbytkem tanku prorazit cestu a drtit mrtvé svými pásy....
   
 11. hej nespoiluj voe
   
 12. To sice ne, ale přece jenom, protipěchotní střely, dva kulomety a můj Sturmgewehr určitě udělají něco k dobru

  hitla.jpg
  WAS
   
 13. Hlavně doufám, že přežijete, herr obersturmbannführer. Mam s Vámi v budoucnosti Cornwallu velké plány.
   
 14. no, síce nerada spoilujem vlastný príbeh, ale obaja prežijete :emoji_smiley:DDDDDDDDD
   
 15. No, celou bitvu plánuju sedět na prdeli a střílet z osmaosmdesátky, takže s trochou štěstí neplánuju umřít

  Jestli teda nepřítel nevlastní protitankové dělo
   
 16. edited
   
  • Přátelské Přátelské x 1
  • List
 17. Si to spletl s pevností na CM survivalu, kterou stavím :emoji_smiley: Jmenuje se Cornwell a ve vlajce má barvy Cornwallu a v popředí bílé kolo. :emoji_smiley:
   
 18. Já jsem to bral podle googlu :emoji_smiley:
   
Status:
Uzamčeno, nelze přidávat odpovědi.
Craftmania © 2015 - 2018, All Rights Reserved
Created with by Jacob Hill